VELIKOST MÍSTNOSTI

(Pro zadání desetinné hodnoty použijte tečku)
*
*
*

PLOCHY
DETAILNĚJŠÍ POPIS PLOCHOZNAČENÍ OBLASTI VYUŽITÍ

* POČET OSOB